Danh ngôn: Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra, thế nên không roi vọt là nó sẽ hư thân.

Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra, thế nên không roi vọt là nó sẽ hư thân.
Samuel Bulter

Nội dung

Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra, thế nên không roi vọt là nó sẽ hư thân.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-la-dua-tre.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận