Giống cây trồng: Xoài cát Hoà Lộc

69/2004/QĐ-BNN
Quí hiếm cấm xuất khẩu
Xoài cát Hoà Lộc

Nguồn: www.giongcaytrong.gov.vn/Default.aspx?module=tacnghiep&soft=dmgiong&action=giong&param1=...


  • Tham gia ngày:

    Bài viết:0

    Được thích:0

    hjdhdfhdfhdh

    01/04/2016 , lúc 01/04 14:55
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận