Chùa: Chùa Thượng Kỳ

Nam Định
Chùa Thượng Kỳ
Thôn Thượng Kỳ - Nghĩa Thái - Nghĩa Hưng - Nam Định
N/A
Nghĩa Hưng
Chùa Thượng Kỳ - Thôn Thượng Kỳ - Nghĩa Thái - Nghĩa Hưng - Nam Định
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-thuong-ky-72511


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận