Danh ngôn: Chúng ta không thể dạy bảo nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác .

Chúng ta không thể dạy bảo nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác .
Usinxki

Nội dung

Chúng ta không thể dạy bảo nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác .

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/chung-ta-khong-the-day-bao-nao.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận