Danh ngôn: Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh.

Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh.
P.GERALDY

Nội dung

Ít ai biết được tình yêu là gì, và những người biết nó, ít ai lại chịu nói ra.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-la-gi-.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận