Danh ngôn: Hồi trẻ ta nhớ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.

Hồi trẻ ta nhớ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.
ROLAND DORGELES

Nội dung

Hồi trẻ ta nhớ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/hoi-tre-ta-nho-den-dan-ba-de-hieu-the-nao-la-tinh-yeu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận