Danh ngôn: Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc; không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.

Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc; không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.
Aristole

Nội dung

Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc; không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/yeu-co-nghia-la-mong-sao-cho-nguoi-khac-duoc-hanh-phuc.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận