Danh ngôn: Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó san bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.

Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó san bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas

Nội dung

Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng… Nó san bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-chan-that.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận