Danh ngôn: Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời.

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời.
Anonymous

Nội dung

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-la-su-thong-cam.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận