Danh ngôn: Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.

Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.
Lacordaize

Nội dung

Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-chan-chinh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận