Danh ngôn: Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.
Victor Hugo

Nội dung

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/chet-vi-yeu-la-song-trong-tinh-yeu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận