Người mẫu Ân Khoa

Họ tên: Ân Khoa

Tên công ty: Công ty PL

Quốc gia: Việt Nam

Giới tính:

Vòng 3: 97

Vòng 2: 80

Vòng 1: 98

Màu tóc: Đen

Màu mắt: Đen

Chiều cao: 1.84


Nguồn: vifash.vn/quicklinks/models/models_id/8612/An-Khoa.html


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận