Người mẫu Duy Tân

Họ tên: Duy Tân

Tên công ty: Công ty PL

Quốc gia: Việt Nam

Giới tính:

Vòng 3: 95

Vòng 2: 76

Vòng 1: 86

Màu tóc: Đen

Màu mắt: Đen

Chiều cao: 1.83


Nguồn: vifash.vn/quicklinks/models/models_id/8605/Duy-Tan.html


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận