Chùa: Chùa Hội Xá

Hà Nội
Chùa Hội Xá
Hội Xá - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội
N/A
Long Biên
Chùa Hội Xá - Hội Xá - Phúc Lợi - Long Biên - Hà NộiThư viện ảnh

Ảnh Mô tả ảnh

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-hoi-xa-137114


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận