Chùa: Chùa Bá Thị

Hà Nội
Chùa Bá Thị
Bá Nội - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội
N/A
Đan Phượng
Chùa Bá Thị - Bá Nội - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-ba-thi-72302


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận