Chùa: Chùa Vạn Thiện

Bình Thuận
Chùa Vạn Thiện
Lương Thế Vinh - Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận
N/A
Phan Thiết
Chùa Vạn Thiện - Lương Thế Vinh - Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-van-thien-73122


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận