Chùa: Chùa Tàm Xá

Hà Nội
Chùa Tàm Xá
Thôn Đoài - Tàm Xá - Đông Anh - Hà Nội
N/A
Đông Anh
Chùa Tàm Xá - Thôn Đoài - Tàm Xá - Đông Anh - Hà NộiThư viện ảnh

Ảnh Mô tả ảnh

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-tam-xa-75153


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận