Chùa: Chùa Bính Hạ

Bắc Ninh
Chùa Bính Hạ
Bính Hạ - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
N/A
Từ Sơn
Chùa Bính Hạ - Bính Hạ - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-binh-ha-75562


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận