Chùa: Chùa Song Quỳnh

Bắc Ninh
Chùa Song Quỳnh
Đường Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh
N/A
Gia Bình
Chùa Song Quỳnh - Đường Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-song-quynh-135610


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận