Chùa: Chùa Chiêu Khánh

Thái Bình
Chùa Chiêu Khánh
Bích Khê - Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình
N/A
Kiến Xương
Chùa Chiêu Khánh - Bích Khê - Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-chieu-khanh-76647


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận