Sách PDF: Giáo trình điện tử công suất

Giáo trình điện tử công suất
Adobe PDF
129

Giới thiệu tóm tắt

Môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) Tài liệu tham khảo: - tiếng Anh: - POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications , M.H. Rashid Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004. - tiếng Việt: - Bài giảng Điện tủ công suất 1 & Bài tập, PTS. Nguyễn văn Nhờ, Khoa Điện & Điện tử, ĐHBK TP HCM - Điện tủ công suất, NGUYỄN BÍNH, Hànội, nhà xuất bản KHKT - Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện, ( dịch từ tiếng Anh )

Nguồn: docs.4share.vn/docs/43/Giao_trinh_dien_tu_cong_suat.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận