Sách PDF: LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG

LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
Adobe PDF
89

Giới thiệu tóm tắt

Đặc thù của logic học như là khoa học nó giải thích 3 ý nghĩa khác nhau của thuật ngữ logic, khách thể của logic là tư duy. Đây là khoa học về tư duy.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/7052/LOGIC_HOC_DAI_CUONG.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận