Sách PDF: Kỹ thuật nuôi ong mật

Kỹ thuật nuôi ong mật
Adobe PDF
16

Giới thiệu tóm tắt

Sinh học ong mật Đời sống của đàn ong: Ong mật sống thành đàn, trong đàn gồm có Ong chúa, Ong đực và Ong thợ. Các thành viên của đàn ong: Ong chúa: Bình thường mỗi đàn ong chỉ có một con ong chúa.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/6672/Ky_thuat_nuoi_ong_mat.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận