Sách PDF: Thông tin vệ tinh

Thông tin vệ tinh
Adobe PDF
131

Giới thiệu tóm tắt

Thông tin vệ tinh đã trở thành một phương tiện thông tin rất phổ biến và đa dạng. Nó thể hiện từ các chảo anten truyền hình cho gia đình cho đến các hệ thống thông tin toàn cầu truyền các khối lượng số liệu và lưu lượng thoại lớn cùng với các chương trình truyền hình.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/34/Thong_tin_ve_tinh.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận