Sách PDF: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Adobe PDF
12

Giới thiệu tóm tắt

Trong từ điển từ “thuyết trình” có rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo nghĩa xuất phát từ “trình bày” có nghĩa là “đưa cho ai đĩ một cái gì đó – nói điều gì đĩ với ai đó” hoặc giao tiếp với ai đó.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/6714/KY_NANG_THUYET_TRINH.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận