Sách PDF: Tổng quan về Thị trường Chứng khoán

Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
Microsoft Word
2

Giới thiệu tóm tắt

Thị trường chứng khoántrong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/6786/Tong_quan_ve_Thi_truong_Chung_khoan.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận