Thuốc: Yutamin-2.5mg/ml

Yutamin-2.5mg/ml

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Hydroxocobalamin
Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd
Hộp 10 ống 1ml
Dung dịch tiêm
VN-8521-04

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=48323&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận