Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Lệ Chi, H.Gia Lâm, Hà Nội , Huyện Gia Lâm , Hà Nội

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp - Dệt May Thời Trang Hà Nội được nâng cấp từ trường Trung học Kỹ thuật May & Thời Trang I vào năm 2005. Trường được thành lập năm 1964 với tên gọi ban đầu là trường nghiệp vụ kỹ thuật may mặc thuộc Bộ Nội thương. Năm 1969, trường được chuyển về trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công Thương). Năm 1995, trường được chuyển về trực thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Bộ Công Thương.

 

Hiện nay, trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật có trình độ cao đẳng trở xuống, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, thương mại chuyên ngành, quản lý kỹ thuật sản xuất, chuyền trưởng, hợp tác lao động trong và ngoài nước, liên kết đào tạo liên thông, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất thực nghiệm. trong các lĩnh vực: thiết kế thời trang, công nghệ may, sợi, dệt, nhuộm, điện công nghiệp, tự động hoá, kinh tế, tin học, ngoại ngữ, cơ khí, quản trị sản xuất, thương mại chuyên ngành dệt may...

 

Mục tiêu:

- Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề cho nền kinh tế, có đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên sâu, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có khả năng thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

 

- Đa dạng hoá các bậc học, các ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện học tập suốt đời cho người học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cốt lõi cho ngành dệt may và các ngành công nghiệp khác.

 

- Đổi mới cơ chế quản lý, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy; nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, hiện đại hoá cơ sở vật chất; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm tạo môi trường học tập mang tính hợp tác, năng động và sáng tạo, giúp người học phát triển toàn diện nhân cách và chuyên môn

 

- Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với sử dụng lao động, gắn đào tạo với thực tế sản xuất, công nghệ.

 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mang tính ứng dụng cao cho ngành dệt may và các ngành kinh tế khác.

 

Tầm nhìn:

Phấn đấu trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành, phát triển đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đạt chuẩn quốc tế.

 

Sứ mạng:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành dệt may nói riêng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Hợp tác quốc tế:

- Đang hợp tác với tổ chức AOTS (Tổ chức Hỗ trợ kĩ thuật hải ngoại Nhật Bản)

- Nội dung hợp tác: §ào tạo giáo viên và học sinh, sinh viên.

 

Những thành tích nổi bật:

- Huân chương các loại: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Bằng khen của Chính phủ, các bộ ngành.

- Số lượng nhà giáo ưu tú: 02

- Số lượng học sinh đạt giải quốc gia quốc tế: 34

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-cong-nghiep-det-may-thoi-trang-ha-noi-221-81


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận