Danh ngôn: Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất. Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu.

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất. Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu.
George Besnard-Shaw

Nội dung

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất. Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/dung-bao-gio-de-vuot-mat.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận