Danh ngôn: Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị: cách cư xử của họ tự nhiên và thoải mái.

Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị: cách cư xử của họ tự nhiên và thoải mái.
F.Clinghe

Nội dung

Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị: cách cư xử của họ tự nhiên và thoải mái.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/nguoi-vi-dai.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận