Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Thị trấn Bần Yên Nhân, , H.Mỹ Hào, Hưng Yên , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên
  • Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng yên (0321) 3 943916

Giới thiệu

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 3015/QĐ BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp Dân lập Kỹ nghệ và Kinh tế (thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh Hưng Yên).


Trường có nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên có kiến thức, trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong tỉnh và các địa bàn lân cận. Kể từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đang từng bước trưởng thành và ngày một vững mạnh.

 


Phương hướng phát triển

 


Quan điểm chỉ đạo


- Phát triển trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của đất nước.


- Phát huy mọi nguồn lực, dựa vào nội lực là chính, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực để tiếp tục nâng cao và mở rộng vị thế của trường ở trong nước và ngoài nước.


- Phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời kết hợp lựa chọn một số ngành, chuyên ngành đầu tư xây dựng đạt trình độ khu vực

 


Mục tiêu cụ thể:


- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong nhà trường.


- Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, ngang tầm khu vực, tiếp cận trình độ quốc tế.


- Xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ ngang tầm với các trường trọng điểm trong nước


- Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.


- Thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.

 


Định hướng đến năm 2020


- Tập trung xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn trên cơ sở quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học thuật và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước.


- Xây dựng trường trở thành một trường đại học có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và phát triển thương hiệu trường. Phấn đấu đưa trường trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, một trường đại học có uy tín trong cả nước.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường CĐ Bách khoa Hưng Yên

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-bach-khoa-hung-yen-221-313


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận