Danh ngôn: Tình yêu như cái bánh tiêu. Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra. Yêu em hổng dám nói ra. Để dành trong bụng cho ra từ từ.

Tình yêu như cái bánh tiêu. Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra. Yêu em hổng dám nói ra. Để dành trong bụng cho ra từ từ.

Nội dung

Tình yêu như cái bánh tiêu.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-nhu-cai-banh-tieu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận