Danh ngôn: Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa. Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng lần đó em quên không đóng cửa. Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo.

Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa. Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng lần đó em quên không đóng cửa. Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo.

Nội dung

Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/trai-tim-em-chi-1-lan-mo-cua.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận