Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4,, Q.Tân Bình, TP.HCM , Quận Tân Bình , TP.HCM
  • (08) 3844 0567 - 3845 7475 - E-mail: lytutrong@lytc.edu.vn - Website: www.lytc.edu.vn

Giới thiệu

Giới thiệu

  • Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và khả năng thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề ngắn hạn trong các ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Nhiệt lạnh và Công nghệ May.

  • Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-ky-thuat-ly-tu-trong-221-314


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận