Danh ngôn: Nếu 1 mai anh đi theo người khác. Em sẽ cười chứ không khóc đâu anh. Miệng em cười tay cầm can axit. Lòng ngậm ngùi 2 lít đủ ko anh?

Nếu 1 mai anh đi theo người khác. Em sẽ cười chứ không khóc đâu anh. Miệng em cười tay cầm can axit. Lòng ngậm ngùi 2 lít đủ ko anh?

Nội dung

Nếu 1 mai anh đi theo người khác.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/neu-1-mai.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận