Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang , TP.Rạch Giá , Kiên Giang
  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang Số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, Tp Rạch Giá – Kiên Giang. (077) 3 811 840,  380 212

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Sứ mệnh:

 

“Giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và khu vực, chuyển giao khoa học công nghệ vì sự phát triển cộng đồng”.

 

Tầm nhìn:

 

“Không ngừng nâng cao chất lượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập vì sự phát triển cộng đồng. Xây dựng thương hiệu “Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang” có uy tín, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước”.

 

wwwedunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-cong-dong-kien-giang-221-446


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận