• Like 0
  1
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC

  Người ký:Trần Đại Quang
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 264 & 265/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:10/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Công an
  Ngày ban hành:01/03/2007
  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 673/2007/QĐ-BCN

  Người ký:Châu Huệ Cẩm
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 242 & 243/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:18/03/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Công nghiệp
  Ngày ban hành:02/03/2007
  Về việc đính chính Quyết định số 10/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BTC-BNN

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 268 & 269/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:14/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:08/03/2007
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 262 & 263/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:08/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:08/03/2007
  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Chỉ thị 05/2007/CT-UBND

  Người ký:Lò Mai Trinh
  Ngành:Tư pháp
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36939/05.2007.CT.UBND.doc
  Loại văn bản:Chỉ thị
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:15/03/2007
  V/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng , kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT

  Người ký:Trần Văn Tá
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 268 & 269/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13944/3726phuluc.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:14/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:21/03/2007
  Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

  Người ký:Nguyễn Văn Vọng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 284 & 285/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13981/PLTTLT06.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực một phần
  Ngày đăng công báo:28/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ngày ban hành:27/03/2007
  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BYT-BTC

  Người ký:Nguyễn Thị Xuyên
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 270+271
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/14025/TTLT06.2007.BYT.BTC.rar
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:15/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Ngày ban hành:30/03/2007
  Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 278 & 279/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:24/04/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:03/04/2007
  Hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 474 & 475/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13946/2176-QD-BTC.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:18/07/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:09/04/2007
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 37/2007/TTLT/BTC-BTN

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 298 & 299/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/13613/9716phuluc.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:11/05/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:11/04/2007
  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 655/QĐ-UBND

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36421/quyetdinh.655.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:19/04/2007
  Về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 725/QĐ-UBND

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Ngành:Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36634/QĐ.725.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:27/04/2007
  Về việc Phê duyệt đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng đến năm 2020
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 85/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Tài chính
  Nguồn thu thập:công báo số 04
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36670/85.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/06/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/04/2007
  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Công Thương
  Nguồn thu thập:công báo số 04
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36671/86.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/06/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/04/2007
  Về việc Thông qua Đề án thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 87/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Nguồn thu thập:công báo số 04
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36672/87.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/06/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/04/2007
  Về việc Thông qua Đề án thực hiện Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong Nông Lâm nghiệp đến năm 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 88/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngành:Lao động - Thương binh và Xã hội
  Nguồn thu thập:công báo số 04
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36673/88.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/06/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/04/2007
  Về việc Thông qua chính sách thực hiện Để án xuất khẩu lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007-2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 89/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Nguồn thu thập:công báo số 04
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36679/89.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/06/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/04/2007
  Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban lý kinh tế- Ngân sách HĐNĐ tỉnh Điện Biên khoá XII, nhiệm kỳ 2004- 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 90/2007/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Nguồn thu thập:công báo số 04
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36684/90.2007.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:01/06/2007
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:30/04/2007
  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004- 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 718/QĐ-UBND

  Người ký:Hoàng Văn Kể
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36423/quyetdinh.718.2007.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:02/05/2007
  Về việc mức thu tiền xây dựng trường học năm học 2006-2007
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 740/QĐ-UBND

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36636/QĐ.740.2007.QĐ-UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:08/05/2007
  Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV

  Người ký:Hồ Nghĩa Dũng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 402 & 403/2007;
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/14065/1112phuluc.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:21/06/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
  Ngày ban hành:17/05/2007
  Hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 402 & 403/2007;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2007
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:21/06/2007
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:21/05/2007
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 1 2 3 4 5 » »»