Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Số 126 đường 3/2 Phường 6 , TP.Cà Mau, Cà Mau , TP.Cà Mau , Cà Mau
  • Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Địa chỉ: Số 126 đường 3/2 Phường 6 Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (0780) 3 828 234

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau là thành lập một cơ sở đào tạo công lập, đa ngành, đa cấp nhằm đáp ứng tại chỗ nhu cầu thiết yếu về đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, một số ngành kinh tế đặc trưng của địa phương, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng về học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhân dân.

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn


a. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu : Tài chính ngân hàng, kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, cơ khí nông nghiệp, giao thông, xây dựng dân dụng, xây dựng công trình nông thôn, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý đất đai, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, ngoại ngữ ; đào tạo chuyển tiếp đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương, cũng như tạo điều kiện cho người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm.


b. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, góp phần tích cực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội của địa phương.


c.Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu – chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo.


d. Liên kết với các trường đại học trong vùng, các trường trong, ngoài nước nói chung nhằm phát triển các hoạt động hợp tác đào tạo ở các trình độ cho đến Sau đại học; Trong đó có đào tạo liên thông từ Trung cấp hoặc Cao đẳng lên Đại học và nghiên cứu – phát triển khoa học công nghệ (KHCN), nhằm đáp ứng nguồn lực cho địa phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

Nhằm phát triển công tác giáo dục về quy mô cơ sở vật chất; quy mô đào tạo cũng như chất lượng đào tạo của tỉnh, so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và trên cả nước, để đáp ứng nhu cầu người học của tỉnh nhà, theo Đề án được duyệt, trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau là trường có quy mô đào tạo trên 5.000 học viên – sinh viên vào năm 2007-2008 và cao hơn năm 2010 là 10.900 học viên – sinh viên. Đào tạo trình độ Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng; liên kết đào tạo đại học, sau đại học, tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà.
Thông qua các họat động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu – phát triển khoa học công nghệ và các hoạt động văn hóa – xã hội khác, nhà trường giữ vai trò như nhân tố, động lực quan trọng, không thể thiếu trong các nguồn lực thúc đẩy sự tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Về thi đua khen thưởng


Huân chương lao động Hạng Ba.
Nhiều bằng khen và cờ thi đua.

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-cong-dong-ca-mau-221-464


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận