• Tài liệu: Cấu trúc nguyên tử của kim loại như thế nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , K - Khứu giác ... Kỹ thuật di truyền  , Kim loại
  Ngôn ngữ:vi
  Kim loại là những tinh thể rắn gồm các nguyên tử có thể coi như những quả cầu cứng tiếp xúc với nhau, giống như các chồng cam được bày trên những quầy hàng bán rau quả.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Hiện nay người ta biết gì về hoạt động của lốc?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lốc
  Ngôn ngữ:vi
  Phần lớn các nhà khoa học công nhận mô hình của Kerry Emanuel ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đưa ra năm 1986.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Có giới hạn đối với khối lượng các nguyên tố không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Xác suất cấu tạo các nhân bền giảm rất nhanh theo số nucleon tạo nên chúng.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Người ta nghiên cứu lốc từ khi nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lốc
  Ngôn ngữ:vi
  Nếu theo dòng thời gian và các tổn thất, những người đi biển đã có kinh nghiệm nhận ra các điềm báo lốc (gió, mây, trạng thái của biển...)
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Con người có tạo ra được các nguyên tố mới không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Đó là giấc mơ của tất cả các nhà giả kim. Một ý tưởng của Enrico Fermi tóm bắt các nơtrơn vào urani sẽ cho phép tạo ra các “siêu urani”.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Phải chăng các nguyên tố đều bền vững?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Không. Thật ra câu hỏi cũng có thể là: có một nguyên tố duy nhất nào bền không?
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Người ta đã phát hiện ra lỗ đen ở đâu?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Nếu chỉ giới hạn các lỗ đen gốc sao có bản chất đã được tiêu chí khối lượng chứng thực,
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Nguời ta xác định lỗ đen bằng cách nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Người ta đã giới hạn tìm kiếm các biểu hiện hiếm có mà chỉ các lỗ đen mới dễ gây ra ở môi trong gần chúng,
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Lỗ đen có thể mất đi không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Có, bằng cách... bay hơi. Phỏng đoán táo bạo này đã được Stephen Hawking đưa ra năm 1974, lúc đầu tỏ ra lạc hướng,
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Người ta tách kim loại từ quặng ra bằng cách nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , K - Khứu giác ... Kỹ thuật di truyền  , Kim loại
  Ngôn ngữ:vi
  Phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử kim loại và oxy, gọi là khử, là giai đoạn chính để tách kim loại.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Người ta thấy kim loại ở dạng nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , K - Khứu giác ... Kỹ thuật di truyền  , Kim loại
  Ngôn ngữ:vi
  Cùng với bạc và đồng, vàng - mà người ta tách ra trực tiếp từ đá hoặc phù sa có vàng, là một kim loại nguyên chất ở trạng thái tự nhiên,
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Lỗ đen tự duy trì bằng cách nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Lỗ đen khắc lên không gian một dấu ấn rất rõ về sức hút được thể hiện qua sự tóm bắt mọi phần tử vật chất.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Các nguyên tố có được tạo ra trong không gian giữa các sao không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Có! Theo một cơ chế được gọi là phản ứng tung tóe, một loại phân chia hạt nhân do tác động của các proton và những hạt nhân vũ trụ khác.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Những nguyên tố nặng hơn sắt được tạo ra bằng cách nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Ở đây sự tổng hợp không có vai trò gì, vì nó đòi hỏi những nhiệt độ mà các ngôi sao, dù lớn nhất,
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Quá trình đó có cùng diễn ra ở tất cả các sao không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Không. Cơ chế tổng hợp hydro khác nhau tùy theo khối lượng của sao nhỏ hơn hay lớn hơn một lần rưỡi so với khối lượng Mặt trời.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Các ngôi sao có tham gia vào sự sản xuất này không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Có. Thoạt tiên Hans Bethe đã trả lời như vậy vào năm 1939, sau đó đúng hơn là nhóm B2FH năm 1957 đã đưa ra điều khẳng định này.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Có phải chúng đều có vào lúc khai sinh ra vũ trụ không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Trước những năm 1930, các nhà vật lý còn thiên về một Vũ trụ ổn định và vĩnh hằng.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Điều gì diễn ra bên trong một lỗ đen và xung quanh nó?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Câu hỏi tỏ ra vô ích, vì không một nhận xét nào có thể xác nhận hoặc bác bỏ câu trả lời...
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Chúng được đặt tên như thế nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , N - Nấm ... Nước lũ  , Nguồn gốc các nguyên tố hóa học
  Ngôn ngữ:vi
  Tên các nguyên tố được người tìm ra nó đặt cho từ đầu. Đối với nguyên tố đầu tiên, người ta xác định chúng theo nguồn gốc hoặc đặc điểm.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Người ta biết gia công kim loại từ khi nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , K - Khứu giác ... Kỹ thuật di truyền  , Kim loại
  Ngôn ngữ:vi
  Những kim loại đầu tiên mà con người biết đến là vàng, bạc và đồng, vì chúng có trong trạng thái tự nhiên.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Lỗ đen được hình thành như thế nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Chỉ có dòng dõi các lỗ đen của sao là được chế ngụ: chúng là giai đoạn cuối cùng của đời sống các ngôi sao lớn nhất.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Lỗ đen đã được ''phát minh'' ra khi nào?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , L - Liên kết hoá học ... Lúa gạo  , Lỗ đen
  Ngôn ngữ:vi
  Lỗ đen là ví dụ điển hình của khái niệm xuất phát trực tiếp tử các phương trình toán học.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Kim cương có vị trí nào trong công nghiệp?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , K - Khứu giác ... Kỹ thuật di truyền  , Kim cương
  Ngôn ngữ:vi
  Hiện nay công nghiệp sử dụng 80% số kim cương được chiết tách trên thế giới, tức là khoảng 100 triệu carat mỗi năm.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Tài liệu: Người ta có thể chế tạo kim cương không?

  Loại tài liệu:Tài liệu
  Lĩnh vực: BKTT Tổng hợp  , Hỏi đáp Bách Khoa  , K - Khứu giác ... Kỹ thuật di truyền  , Kim cương
  Ngôn ngữ:vi
  Từ thủy tinh đến chì ở thế kỷ XVIII, cho tới ziricon tổng hợp năm 1976, đã có nhiều ý định bắt chước kim cương.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 1864 1865 1866 » »»